Sve sto te ocekuje u

Procesu dobijanja stipendije

1.

Priprema promotivnog materijala

U pripremu promotivnog materijala spade sledeće:
1. Izrada profesionalne email adrese koja će se koristiti isključivo za komunikaciju studenta sa trenerima, profesorima i administracijom univerziteta.

2. Izrada sportskog CV-a koji se izrađuje po američkim standardima;

3. Priprema video snimka (highlights video) koji se kasnije prezentuje trenerima.

2.

Promocija studenata

Koristeći ogromnu bazu podataka kao i dugogodišnju saradnju sa američkim univerzitetima i koledžima promovišemo studenta velikom broju trenera i pronalazimo najbolje mesto za nastavak karijere. Studentima koji se ne bave sportom pronalazimo akademske stipendije koje se dobijaju na osnovu uspeha iz srednje škole i na osnovu rezultata na testovima.

3.

Apliciranje i dokumenta

Nakon promovisanja studenta, pružamo savetodavne usluge i pomoć pri apliciranju za univerzitet. Tokom celokupnog procesa pružamo Vam podršku kako biste na najlakši mogući način prikupili svu potrebnu dokumentaciju koju univerziteti zahtevaju od internacionalnih studenata. Zajedno sa Vama zakazujemo SAT, ACT ili TOEFL test koji služi kao prijemni za američki univerzitet.

4.

Studentska viza i odlazak

Nakon dobijanja stipendije poslednji korak je dobijanje vize u američkoj ambasadi. Pružamo podršku našim studentima pri prikupljanju dokumentacija potrebne za ambasadu kao i pomoć pri apliciranju za vizu. Nakon dobijanja vize sledi odlazak za koji Vas priprema naš psiholog saradnik koji je i sam prošao američki sistem obrazovanja.